top of page

Polega na badaniu i leczeniu stawów obwodowych i kręgosłupa. Pierwszą częścią badania jest zazwyczaj dokładny wywiad. Następnie dokonuje się badania jakości ruchu, jego zakresów, biomechaniki oraz innych czynników (np. bolesności). Podczas terapii za pomocą specjalnych technik mobilizacji lub manipulacji i pracy na tkankach miękkich przywraca się zaburzoną biomechanikę stawów (odblokowanie stawów), co prowadzi do zmniejszenia bólu, zwiększenia zakresu ruchomości, ustąpienia stanów zapalnych.

TERAPIE MANUALNE

Czym jest metoda NST?
                                                            

NST czyli Technika Neurostrukturalnej Integracji, jest zaawansowaną formą terapii Bowena. Polega ona na „samo-naprawie” i „auto-korekcji”, która dokonuje się poprzez stymulację układu mięśniowego. Pracuje się tu techniką manualną PRI-move, czyli ruchu przetaczania poprzecznego, polegającego na uciskaniu odpowiednich punktów na ciele. Stosuje się strategię;  Rdzeń-Kończyny-Rdzeń, w efekcie której, powstaje w ciele „punkt krytyczny”. Osiągnięcie tego punktu oznacza uruchomienie naturalnej auto-regulacji.

Jak i na co działa zabieg NST?

Jeśli w obszarze „rdzenia kręgowego” są zblokowane napięcia, to mogą one spowodować nieprawidłową pracę w obrębie układu mięśniowego, nerwowego, narządów wewnętrznych i systemu hormonalnego, w wyniku czego, powstaje efekt nierównowagi w organizmie objawiający się różnego rodzaju bólem. Poprzez miejscowe zadziałanie techniką PRI-move dochodzi do zmniejszenia napięcia w rdzeniu kręgowym, ustępują istniejące blokady a informacje zaczynają przepływać swobodnie przez ośrodkowy układ nerwowy, zaopatrując mięśnie, narządy i gruczoły w tlen oraz składniki odżywcze. Następnie, poprzez połączenia nerwowe z korą mózgową, efekt auto-regulacji zachodzi w całym ciele człowieka. Metoda ta nie tylko uwalnia pacjenta od bólu, ale również wprowadza go w stan spontanicznego, głębokiego relaksu, który utrzymuje się przez cały zabieg oraz daje odczuwalny wzrost poziomu energii.

Kiedy jest stosowana metoda NST?

Dzięki integracji sytemu nerwowo-mięśniowego, lista zastosowań metody NST jest nieograniczona. Jest ona skuteczna w usuwaniu:

 

  • Usuwaniu bólu pleców, karku, problemów w obrębie kręgosłupa, ramion, nadgarstków, kolan, stawów skokowych, urazów powypadkowych,

 

  • Poprawia nasze codzienne funkcjonowanie w życiu poprzez redukcję chronicznego zmęczenia i bezsenności,

 

  • Leczy choroby układu wewnętrznego, w zaburzeniach układu trawiennego i oddechowego, itd…

 

O czym należy pamiętać po poddaniu się zabiegowi NST?

Zabieg ten jest procesem wracania do równowagi ciała, który to proces zazwyczaj trwa od 1 do 7 dni! W tym czasie pacjent może odczuwać różne efekty bólowe, w różnych częściach ciała. Może także występować uczucie gorąca lub zimna, uwalnianie się energii, bóle głowy i mięśni, itp.

 

W związku z powyższym WAŻNE jest, aby pacjent stosował się do otrzymanych informacji zawartych w „Formularzu po zabiegu”.

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

BÓL PLECÓW:
Ból występuje wtedy, gdy ciało ludzkie nie może funkcjonować przy minimalnym nakładzie energii lub gdy nie jest w stanie kompensować utrzymujących się problemów. Ból pleców to wyjątkowo częsta dolegliwość. Cierpi na nią około 30-40% populacji a 80-90% zetknęło się z tym problemem w pewnym okresie życia. Występuje bez względu na płeć i wiek – zarówno u dzieci, jak i osób starszych. Kręgosłup jest konstrukcją  niezwykle złożoną. Nic zatem dziwnego, że od czasu do czasu pojawiają się problemy  z tym skomplikowanym , ale jakże ważnym elementem ludzkiego ciała. Ból pleców może oznaczać, że jakaś wewnętrzna część ludzkiego organizmu nie funkcjonuje prawidłowo. Poszczególne kręgi kręgosłupa stanowią osłonę odpowiadających im nerwów rdzeniowych, nerwy te, w zależności od odcinka kręgosłupa, są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie podległych im organów wewnętrznych ciała, np.

KRĘGI SZYJNE:
C 1, C2, C3 – odpowiadają za oczy, uszy, jamę ustną, głowę i za uzębienie
C4, C5 – odpowiadają za nadnercza, osierdzie, opłucną, przeponę, gardło, struny głosowe
C6 – odpowiada za zaburzenia pracy serca, nudności, mięśnie szyi, barki
C7 – odpowiada za kończyny górne, żebra, rwę ramienną, łokcie, tarczycę

KRĘGI PIERSIOWE:
TH1 – odpowiada za przedramię, dłonie, tchawicę, przełyk
TH2, TH3, TH4 – odpowiadają za serce i układ oddechowy
TH4 – odpowiada za pęcherzyk żółciowy
TH5 – odpowiada za żołądek, splot słoneczny i gardło
TH6 – odpowiada za śledzionę, wątrobę i żołądek
TH7 – odpowiada za dwunastnicę i trzustkę
TH8, TH9, TH10, TH11, TH12 – odpowiadają za jelito cienkie, jajniki i odbyt
TH11 – odpowiada również za nerki i drogi moczowe

KRĘGI LĘDŹWIOWE:
L1 – odpowiada za pęcherz moczowy, macicę, jelita, odbyt
L2 – odpowiada za jelita, wyrostek robaczkowy, narządy płciowe, zastawkę krętniczo-kątniczą
L3 – odpowiada za jelito grube, kończyny dolne, kolana, uda, stawy i potencję
L4 – odpowiada za stawy i mięśnie kończyn dolnych, odbyt
L5 – odpowiada za łydki, stawy skokowe, stopy

KOŚĆ KRZYŻOWA:
odpowiada za biodra i pośladki

KOŚĆ GUZICZNA:
odpowiada za odbyt

Zadaniem kręgosłupa jest podtrzymywanie całego ciała, umożliwienie mu zginania się i obracania oraz ochrona znajdujących się wewnątrz niego, czyli kanale kręgowym, rdzenia kręgowego i nerwów.

 

OSTEOPATIA
Osteopatia jest metodą leczenia manualnego z wieloletnią tradycją. W krajach gdzie jest praktykowana, każdego dnia dostarcza dowodów swojej skuteczności w leczeniu zaburzeń funkcjonalnych organizmu, a w szczególności zespołów bólowych układu mięśniowo-szkieletowego. Koncepcją stworzoną według założeń osteopatii jest FOI.

FOI ( funkcjonalna osteopatia i integracja) to terapia całego ciała, która zakłada, że ciało ludzkie na problem powstały w narządach ruchu zawsze reaguje jako całość. Ciało mianowicie zawsze jakoś i gdzieś kompensuje dany problem. Praktyka dowodzi, że mechanizmy kompensujące są rozproszone po całym ciele, zawsze jednak według ustalonego wzoru. Dlatego też mechanizmy te są łatwe do rozpoznania.

Przykład;

Dla FOI centralną osią, wokół której wszystko się kręci, jest kręgosłup.

To nie staw międzybarkowy oraz jego ruchomość są pierwszym krokiem w kierunku postawienia diagnozy i terapii, lecz statyka (ustawienie przestrzeni) poszczególnych kręgów. Zmiany w statyce kręgów są faktyczną przyczyną blokad oraz ograniczeń funkcjonalnych. Poza tym każdy problem w kręgosłupie wpływa na stawy obwodowe. Dlatego też bezwzględnie ważna jest terapia funkcjonalnych zmian stawów obwodowych np.: w przypadku bólu kręgosłupa.

Inaczej mówiąc, przyczyna każdego problemu na obwodzie tkwi w kręgosłupie.

Należy zbadać i odkryć systematykę łańcucha blokad i dobrać prawidłową terapię.

Kręgosłup człowieka można porównać do masztu. Jeśli jest postawiony prosto to człowiek znajduje się w równowadze. Kiedy jednak maszt stoi skrzywiony, a punkt ciężkości nie przylega całkowicie do podstawy,
nastąpi zjawisko zmiany w statyce ciała ludzkiego. Aby wprowadzić ciało ludzkie w stan równowagi potrzebna jest minimalna energia napięcia mięśniowego, a zatem musi zostać wykonane przesunięcie boczne, czyli ruch w kierunku przeciwnym. W kręgosłupie jest zawsze ruch trójwymiarowy. Świadczy o tym fakt, iż kręgosłup nie jest zbudowany symertycznie. W jego budowie anatomicznej zawsze spotykamy różnice – lewo – i prawoskrętne, poruszamy się zawsze w przestrzeni, a ta jest trójwymiarowa.

Kość krzyżowa jest dla kręgosłupa fundamentem. Jego ustawienie uzależnione jest od statyki kości biodrowych lub od zmian funkcjonalnych stawów biodrowo-krzyżowych. Dlatego też kość krzyżowa powinna być poddana zabiegowi jako pierwsza. Następny w kolejności jest kręgosłup.
Po korekcji statyki badamy, czy kręgosłup optymalnie funkcjonuje we wszystkich czterech kierunkach
ruchu funkcjonalnego, tj. RUCHOMOŚĆ, STABILNOŚĆ MIĘŚNIOWA, KOORDYNACJA oraz zbadanie
NAPIĘĆ MIĘŚNIOWYCH (hipertonus).

Po przeprowadzeniu badania można przystąpić do zabiegu. W zależności od problemu sadzamy bądź układamy pacjenta.

 

W FOI stosuje się:

1. techniki oscylacyjne – jest to rytmiczny impuls o wysokiej częstotliwości i małej amplitudzie, metodę tę stosuje się w celu korekcji statyki kręgosłupa

Zalety tej techniki – żadnych przeciwwskazań, bezbolesna technika

2. techniki manipulacyjne – jest to krótki i szybki impuls o małej amplitudzie, wykonywany w końcowej fazie stawu

Zalety tej techniki – umożliwia szybkie i bezpieczne uwalnianie prawdziwych blokad

3. techniki mobilizacyjne – technika przeprowadzana jest w spokojnym rytmie (ok. 10-20 ruchów/min.)
przy optymalnej trójwymiarowości stawu, aż do napięcia torebki.

Zalety tej techniki – technika ta jest dla pacjenta bezbolesna, można ją stosować w ostrym stadium choroby stawów, skutek następuje bardzo szybko

4. techniki detonizacyjne – technikę tę stosujemy na max długości nadmiernie napiętego mięśnia
(przy zginaniu lub wyproście)

Zalety tej techniki – technika bezbolesna, szybki skutek – w przeciągu 1-2 min mięsień może zostać kompletnie zdetonizowany.

 

STOSUJĄC METODY FOI NIE ZASZKODZIMY PACJENTOWI !

Podczas zabiegu i przy jego organizacji należy przestrzegać zasad:

zabiegi powinny być przeprowadzane raz w tygodniu
Terapeuta w ramach terapii realizuje 3 różne cele:

koryguje pozycje poszczególnych kości w stosunku do siebie,
koryguje trójwymiarowy mechanizm funkcjonowania stawów,
koryguje napięcia mięśniowe.
W osteopatii nie istnieją przeciwwskazania do terapii ponieważ stosowane techniki są ostrożne, delikatne
i wykluczające uszkodzenie ciała.

W celu ustalenia kondycji kręgosłupa, oceny stopnia zwyrodnienia dysków, wielkości narośli kostnych,
przepuklin należy wykonać:

prześwietlenie RTG,
tomograf komputerowy,
rezonans magnetyczny.
 

ZALECENIA TERAPEUTY:

Po każdym zabiegu należy spacerować przez 15 minut, w pierwszych 2 dobach po zabiegu należy unikać podnoszenia ciężarów powyżej 1 kg, odkurzania i wykonywania forsownych czynności, jak najbardziej wskazana jest aktywność ruchowa typu spacery, Nordic Walking i odpowiednio dobrana gimnastyka.

DRODZY KLIENCI

Zbyt wcześnie wracając do zawodowych i domowych czynności, w skutek przeciążenia chorego stawu
RYZYKUJECIE NAWROTEM DOLEGLIWOŚCI.

PAMIĘTAJCIE! KRĘGOSŁUP ZAREAGUJE NA LECZENIE PO 24 GODZINACH

 


TERAPIA MAT-MAS wg DORNA JEST ZNANĄ TERAPIĄ w Niemczech od 30 lat a od kilku lat również w POLSCE.

Jest bezpieczną i bezbolesną terapią. Bardzo skuteczną przy skoliozach, wszelkiego rodzaju napięciach i przykurczach mięśniowych jak również przy rwie kulszowej i ramiennej. Zabiegi terapii manualnej i masaże są najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem zapobiegania dolegliwości związanych z bólami pleców i kręgosłupa.Musimy pamiętać,że nasz organizm był i będzie jedną całością a zatem należy podchodzić do klienta holistycznie a nie fragmentarycznie.Zabieg „mat-mas”wg DORNA-BREUSSA jest składową wielu połączonych w jedną całość zabiegów,terapii i masaży.Podstaw jest masaż segmentalny metodą DORNA i wzmocniony energetycznym masażem BREUSSA,uzupełniony refleksologicznym masażem stóp,wsparty elementami akupresury.W terapii wykorzystuję w celu podniesienia efektu matę terapeutyczną „turbo-plast”,materac typu detensor „matrik T-3, bańki chińskie próżniowe i urządzenie ‘CHI-MACHINE”
 
PRZECIWWSKAZANIA:

Zmiany zapalne skóry
Zapalenia kości,tkanek i organów wewnętrznych
Stany gorączkowe
Świeże urazy
Choroby nowotworowe
Żylaki i zakrzepica /groźba zatoru/
Choroby serca i układu krążenia
 

TERAPIA CZASZKOWO-KRZYŻOWA

Wg. E. Beckera, A.T. Stilla, Sutherlanda

Jest metodą profilaktyczną polegającą na subtelnej pracy z ciałem. Terapia ta ma na celu uwolnienie od stresów jak i uwolnienie od napięć w układach nerwowych. Pomaga przy zaburzeniach pamięci i koncentracji.

Istotą terapii jest założenie, że w każdym nawet najbardziej okaleczonym i obarczonym chorobami organiźmie istnieją mechanizmy kompensacyjne (np. hologram zdrowia utrwalony w pulsacji Pierwotnego Oddechu Życia), które można zmobilizować, poprzez delikatny dotyk terapeuta równoważy te nieprawidłowe napięcia. Metodą tą można pracować z każdym pacjentem, niezależnie od wieku, od okresu noworodkowego (a nawet płodowego) aż po wiek podeszły.

Stosując metody terapii naturalnych mogę pomóc w:

Zespołach bólowych pochodzenia korzeniowego
Bólach głowy, zawrotach, migrenach, szumach usznych
Bólach stawów, kręgosłupa i kończyn
Zaburzeniach snu
Objawach alergicznych i astmatycznych
Depresjach
Cukrzycy, dnie moczanowej
Likwidacji złogów krystalicznych i eliminacji toksyn
Redukcji stresu
I wielu innych dolegliwości
 

Cena jednorazowego zabiegu zależy od stopnia zaawansowania problemu zdrowotnego i czasu niezbędnego do jego złagodzenia.

 

bottom of page